1. S

  可持续发展

  mg博彩官网:ustainable Development

  当前位置: 首页 >可持续发展 >科研开发 >研发实力 > 正文

  研发实力

  职工总数   1773人,其中
         大专以上学历的科技人员  601人 , 33%
         中国工程院院士 1人
         国家级专家 11人
         教授级高工 25人
         高级工程师 32人
        工程师 161人